Technika

Skład i ŁamanieZlecenie

Publikacja zatytułowana "Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości" pod red. Stanisława Januszewskiego powstała na zlecenie Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. W skład zlecenia wchodziły skład i łamanie.

Opis

(...) chcemy przede wszystkim na walor zabytku przemysłu/techniki, na możliwości jego udostępniania i eksploatacji w nowych rolach, na potrzebę czerpania z zabytku techniki dla realizacji całkiem współczesnych programów oświatowo – edukacyjnych i wychowawczych, służących również kształtowaniu kultury technicznej społewczeństwa, a jej poziom w Polsce stanowi, naszym zdaniem, jedną z istotnych, chociaż niezauważanych, barier wzrostu. (ze wstępu – dr hab. Stanisław Januszewski)

Projekt

Publikacja w formacie 176x250 mm liczy sobie 238 stron. Złożona jest krojem Minion Pro 11/13,2, tytularia Minion Pro o wielkości 22 pt. Publikacja podzielona na 20 referatów poprzedzonych wstępem w językach polskim i angielskim złożonych krojem Minion Pro 10/12 w odmianie Italic. W publikacji umieszczonych zostało 245 fotografii. Projekt okładki: Anna KuteraWnętrze