Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej

Redakcja i KorektaZlecenie

Korekta tekstów w języku polskim na zlecenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Promocji Sztuki Choreograficznej im Siergiusza Diagilewa w Łodzi.

Opis

VI Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Siegiusza Diagilewa odbywał się w Teatrze Muzycznym w Łodzi w dn. 1-2 grudnia 2012 r.

Projekt

Korekta tekstów w języku polskim, dotyczących sztuki choreograficznej oraz biogramów znanych tancerzy i choreografów.Wnętrze